Ölander, Per August (1824-1886) Blenda

        Composer:
        Per August Ölander
ÖlanderEAN: 7393338111825                     Performer:
        Karin Ingebäck
        Mattias Ermedahl
        Lars-Erik Jonsson
        Stig Tysklind
        Jesper Taube
        Fredrik Zetterström
        Mikael Axelsson
        Ragnar Bohlin
        Ragnar Bodén
        Swedish Radio SO
        Swedish Radio choir
        Michael Bartosch


        Back cover

CDO 1118/19-2 Per August Ölander: Blenda (A opera in four acts) Swedish Radio Symphony Orchestra - Michael Bartosch
Like his age-mate Anton Bruckner, Ölander was born into a musical school-master’s home. In addition, both fathers were also organists in the local church. Ölander’s father gave him a thorough tutelage in music. Even though Ölanders main instrument was destined to be the violin (which his father also mastered) the heritage from the church music of his childhood can be traced in his later production When Ölander, in the 1860s, began a career as serious composer, it was after a nearly undisrupted and lifelong musical education with almost daily practice to draw inspiration from – qualifications which might well stand a comparison with that of contemporary composers like Bruckner or Mendelssohn. At the time of the conception of Ölander’s only opera in the 1870s, it was therefore neither an inexperienced composer nor an unschooled musician that decided to master a new genre. After its premiere at what is now the Royal Swedish Opera) in Stockholm the 25th of April 1876, the opera won a prize in a contest that had been announced by king Oscar II.


Cast:
Blenda - Karin Ingebäck, soprano
Harald - Mattias Ermedahl, tenor
Johan - Lars-Erik Jonsson, tenor
Kardinalen / The Cardinal - Stig Tysklind, bass
Kung Sverker / King Sverker - Jesper Taube, baritone
Nils Dotta - Fredrik Zetterström, baritone
Sven Grate - Mikael Axelsson, baritone
Riddar Karl / Karl The Knight - Ragnar Bohlin, tenor
Biskopen / The Bishop - Ragnar Bodén, bass
Swedish Radio Symphony Orchestra & choir - Michael Bartosch

 • Per August Ölander (1824-1886)
  ACT 1
  1. Introduktion (svensk folkvisa) / Introduction (Swedish folk tune)
  2. I helga kyrkans namn (The cardinal)
  3. Jag vill mitt rike visligt, fridsamt styra (King Sverker)
  4. Jag går ej härifrån förr’n gäll trumpet förklarat har (Nils Dotta)

  5. Stigen upp! Nu båtar ej att bedja mer! (Harald)
  6. Modigt har qvinnan rest sig också (Harald)
  7. Från Värend vi flickor komma (Värend girls)
  8. Under heta tårefloder (Blenda)
  9. Hvad göra? (King Sverker)

  10. Så böj ditt knä, du stolta mö! (The cardinal)

  ACT 2
  11. Bräddfulla bägaren glädtigt vi tömma! (Danish soldiers)
  12. Långt till målet ej vi hunnit (Sven Grate)

  13. Har jag bedragit mig uppå en vän (Sven Grate)
  14. Jag henne såg och aldrig än (Nils Dotta)
  15. Här Blenda sjelf nu färdig står (Blenda, Nils Dotta, Sven Grate)
  16. Hör midnattsklockan och signalen! (Sven Grate)

  CD 2

  ACT 3
  1. Trött af striden (Blenda)

  2. Framåt! Gån på! (Nils Dotta)
  3. Till vapen! (Blenda)

  ACT 4
  4. I morgonens timma från klippans höjd (Blenda)
  5. Förr vi i striden gå (Chorus)
  6. Nej! Det är ej någon villa! (Blenda)
  7. Här är min tempelsal (Harald)

  8. Hör du från kyrkan dess fromma böner? (Blenda)
  9. Kamrater! Kallen alla hit (Harald)

  10. Jag länge förföljt dig – jag känner dig väl. (Harald)
  11. Skönare död jag aldrig kunde finna! (Blenda)

toccata Köp den av Toccata Music Shop

© 2017 Sterling, Stockholm, Sweden